Agrostav Trnava Postavíme, čo si poviete

info@agrostavtrnava.sk
 
   
   
 


ROZHODUJÚCE ZÁKAZKY REALIZOVANÉ V ROKU 2014

Modernizácia spoločnosti ORVIN – Predaj a spracovanie, Dolné Orešany 445

Evanjelický cintorín v Trnave – oprava oplotenia

Rekonštrukcia ZŠ v obci Ružindol

ZŠ a MŠ Atómová – oprava podlahy v kuchyni MŠ, rozvody a kanalizácia

MŠ Limbová 4, rekonštrukcia sociálnych zariadení

MŠ V Jame 27. rekonštrukcia sociálnych zariadení

MŠ Murgašova 13, rekonštrukcia terasy

Nadstavba podkrovia RD na ul. G. Steinera

Dom smútku V. Kostoľany, elektro

ZŠ a MŠ A.Kubinu, rekonštrukcia priestorov ZŠ pre potreby MŠREFERENCIE REALIZOVANÝCH STAVIEB V ROKOCH 2006 – 2013


BYTOVÁ VÝSTAVBA


Rekonštrukcia 2-izbového bytu na Hospodárskej ulici 31, Trnava
termín : 02 / 2013

Nájomný bytový dom – 28 b.j. + TV Veľké Kostoľany – časť Elektroinštalácia
termín : 09 / 2011 – 03 / 2012

Výstavba nájomných bytov VK-C-6 b.j.-Mierová ul., Veľké Kostoľany
termín : 10 / 2008 – 08 / 2009

Nájomný bytový dom 24 b.j., Coburgova ul. Trnava
termín : 07 / 2007 – 10 / 2008

Nájomné bytové domy 2x8 b.j. Malženice
termín : 09 / 2005 – 04 / 2007

Výstavba bytov 2x4 b.j. Koplotovce
termín : 07 / 2006 – 06 / 2007

Nadstavba ObÚ a MŠ Borová – 7 b.j.
termín : 07 / 2006 – 03 / 2007

Obytný súbor 36 b.j. Špačince
termín : 04 / 2005 – 07 / 2006

Nájomný bytový dom v obci Dlhá – 8 b.j.
termín : 05 / 2005 – 04 / 2006


ŠKOLSKÉ OBJEKTY

Obnova telocvične, ZŠ Križovany nad Dudváhom
termín : 11 / 2013 – 12 / 2013

Rekonštrukcia sociálno-hygienického zariadenia kuchyne, ZŠ Atómová Trnava
termín : 10 / 2013 – 12 / 2013

Nadstavba a rekonštrukcia SOŠ OaS Trnava
termín : 09 / 2012 – 11 / 2013

Rekonštrukcia telocvične a spojovacieho traktu ZŠ s MŠ Jaslovské Bohunice, Oplotenie školského areálu ZŠ Jaslovské Bohunice
termín : 05 / 2013 – 09 / 2013

Výstavba dvoch vnútorných schodísk, pav. A, ZŠ Nám. SUT Trnava
termín : 04 / 2013 – 07 / 2013

Rekonštrukcia sociálnych zariadení, MŠ Okružná 19 Trnava
termín : 07 / 2012 – 08 / 2012

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v pavilóne D, ZŠ Atómová Trnava
termín : 02 / 2012

Rekonštrukcia strechy, ZŠ Beethovenova Trnava
termín : 09 / 2011 – 11 / 2011

Prístavba a rekonštrukcia objektu Základnej školy Boleráz
termín : 05 / 2010 – 05 / 2011

Rekonštrukcia plochých striech nad učebnými pavilónmi A,B,E,F ZŠ A.Kubinu Trnava
termín : 08 / 2010 – 11 / 2010

Výmena okien a presklenej steny na pavilóne C, ZŠ Atómová Trnava
termín : 06 / 2010 – 07 / 2010

Rekonštrukcia plochej strechy, pavilón A, ZŠ Vančurova Trnava
termín : 03 / 2007 – 05 / 2007


REKONŠTRUKCIE STAVIEB

Zariadenie na zber a zhodnocovanie odpadov Cífer, pre spoločnosť NEPCO SK
termín : 06 / 2013 – 11 / 2013

Vybudovanie sociálneho zariadenia, Evanjelický cintorín Trnava
termín : 10 / 2013 – 11 / 2013

Verejné WC, Cintorín T.Vansovej Trnava
termín : 11 / 2012 – 12 / 2012

Statická sanácia nosných konštrukcií AB Priemyselná 5, Trnava
termín : 11 / 2012 – 12 / 2012

Zateplenie obvodového plášťa AB Priemyselná 5, Trnava
termín : 10 / 2012 – 11 / 2012

Rekonštrukcia objektu - prevádzka pošty a kaderníctva, Limbova 11, Trnava
termín : 08 / 2012 – 09 / 2012

Rekonštrukcia klubu dôchodcov, Limbova ul., Trnava
termín : 05 / 2012 – 08 / 2012

Rekonštrukcia, prístavba a nadstavba obecnej hasičskej zbrojnice Prašník
termín : 08 / 2010 – 10 / 2011

Rekonštrukcia existujúceho objektu hygienických zariadení v ŠA Slávia, Trnava
termín : 08 / 2011

Rekonštrukcia posilňovne Voderady a zateplenie
termín : 03 / 2010 – 05 / 2010

E.ON Elektrárne s.r.o., Rekonštrukcia Vážskej prečerpávacej stanice
termín : 11 / 2009 – 05 / 2010

90 b.j. Okružná ul. Trnava, Odstránenie porúch vystupujúcich konštrukcií schodiskových priestorov a zateplenie
termín : 07 / 2007 – 11 / 2007

IBV Nivky Malženice – vodovod, kanalizácia, cestná komunikácia a verejné osvetlenie
termín : 06 / 2006 – 10 / 2007

Letisko Piešťany – Bezpečnostné oplotenie letiska
termín : 05 / 2006 – 09 / 2006

Štadión A.Malatinského – oprava oceľových stupňov severnej a južnej tribúny
termín : 06 / 2006 – 08 / 2006


POĽNOHOSPODÁRSKE STAVBY

PD Malženice, Oprava kravína
termín : 11 / 2011 – 07 / 2012

Semat Trnava a.s., Stavebné úpravy objektov - výkrm HD - SO 01, stavebné úpravy kravína K1
termín : 11 / 2011 – 07 / 2012

PD Malženice, Stavebné úpravy silážnych žľabov
termín : 03 / 2009 – 11 / 2010

PD Hlohovec, SO3-K3-výkrm HD Pastuchov
termín : 05 / 2010 – 07 / 2010

PD Zavar, Výkrmňa ošípaných 960 ks č.1 a 2 – elektroinštalácia
termín : 04 / 2010 – 10 / 2010

PD Hlohovec, Stavebné úpravy skladu umelých hnojív
termín : 09 / 2009 – 11 / 2009

PD Červeník, Stavebné úpravy skladu poľnohospodárskych hnojív
termín : 09 / 2009 – 10 / 2009

PD Červeník, Stavebné úpravy kravína K 174
termín : 07 / 2009 – 10 / 2009

PD Hlohovec, Silážny žľab Kľačany
termín : 06 / 2009 – 08 / 2009

PD Hlohovec, SO1-K1-výkrm HD Pastuchov
termín : 03 / 2009 – 06 / 2009

PD Hlohovec, SO2 -teľatník UM2 Pastuchov
termín : 07 / 2008 – 02 / 2009

Semat Trnava a.s., Stavebné úpravy objektov – výkrm HD- SO 02 Stavebné úpravy kravína K2
termín : 06 / 2008 – 12 / 2008

PD Hlohovec, Hnojisko 3 900 m? a žumpa 2x20 m? Kľačany
termín : 04 / 2008 – 07 / 2008

PD Zavar - Stavebné úpravy – rekonštrukcia
termín : 02 / 2008 – 10 / 2009

SEMAT a.s. Trnava, Farma dojníc Kočišské
termín : 11 / 2007 – 08 / 2008

HD Klčovany – Rekonštrukcia 3 sekcií pôrodnice s vytvorením hnojných vaní Rekonštrukcia 1 sekcie pôrodnice s vytvorením hnojnej vane
termín : 10 / 2007 – 09 / 2010
 
 
Kontakt:
e-mail: info@agrostavtrnava.sk
Sídlo spoločnosti: Mikovíniho 219/7, 917 01 Trnava
IČO: 31 41 61 95, IČ DPH: SK 2020390988
Informácie o firme v Obchodnom registri