Agrostav Trnava Postavíme, čo si poviete

info@agrostavtrnava.sk
 
   
   
 
AGROSTAV Trnava a.s.

AGROSTAV Trnava a.s. je jednou z najdlhšie pôsobiacich stavebných firiem na Slovensku. Pod značkou AGROSTAV Trnava a.s. existuje od roku 1992, hoci počiatky firmy siahajú až do roku 1969.

Pôvodne sa firma zameriavala najmä na účelovú výstavbu (farmy, poľnohospodárske objekty, výroba oceľových konštrukcií...), postupne dopĺňala rozsah pôsobenia aj na bytovú a individuálnu výstavbu, školské objekty, zatepľovanie, rekonštrukcie stavebných objektov vrátane statického zabezpečenia a pod.

V súčasnosti realizujeme celú škálu stavebných a montážnych prác.

Naša firma kladie veľký dôraz na kvalitu ponúkaných služieb. Sme držiteľmi certifikátov ISO 9001:2008 a ISO 14001:2004 pre systém manažérstva kvality a environmentálneho manažérstva.

Pri našej práci používame aj špeciálnu techniku, ktorou poskytujeme služby i pre špecifickú klientelu (žeriavy, montážna plošina a pod.). 
 
Kontakt:
e-mail: info@agrostavtrnava.sk
Sídlo spoločnosti: Mikovíniho 219/7, 917 01 Trnava
IČO: 31 41 61 95, IČ DPH: SK 2020390988
Informácie o firme v Obchodnom registri