Agrostav Trnava Postavíme, čo si poviete

info@agrostavtrnava.sk
 
   
   
 

Výkonný riaditeľ
Mgr. Andrej Hrušovský
mobil: 0903 - 408 315
riaditel@agrostavtrnava.sk

 
Stavebná výroba
Miroslav Haršáni
mobil: 0918 - 663 654
tu@agrostavtrnava.sk

Technický útvar, rozpočty a zásobovanie
Ing. Anna Drgoňová
mobil: 0904 - 237 627
tu@agrostavtrnava.sk

Fakturácia:
Katarína Gregušová
tel.: 0907 - 899 544
info@agrostavtrnava.sk
 
 
Kontakt:
e-mail: info@agrostavtrnava.sk
Sídlo spoločnosti: Mikovíniho 219/7, 917 01 Trnava
IČO: 31 41 61 95, IČ DPH: SK 2020390988
Informácie o firme v Obchodnom registri